foto_finstroomlijningFinanciële Stroomlijning

Efficiënt omgaan met geldstromen door collectieve inkoop van benodigde (sport)materialen en kantinebenodigdheden. Maar ook het slim benutten van kennis, ervaring en netwerken binnen de vereniging. Het lijken open deuren maar nog veel te vaak vinden bestuurders het wiel telkens op nieuw uit. En wordt er niet of nauwelijks samengewerkt met andere verenigingen. Sport & Media fungeert als intermediair en bundelt kennis en inkoopkracht.

Neem contact op!